På grunn av coronavirus, utsettes årsmøte på ubestemt tid. Se innkalling for øvrig informasjon: http://www.pionerfotball.no/2020/02/06/innkalling-til-arsmote-2020/

Det må forventes at årsmøte kan bli ytterligere utsatt på grunn av fortløpende restriksjoner og råd fra sentralt hold. Se også NIF’s info om gjennomføring av årsmøte i idrettslag pga korona-virus: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-152.-juni/