Til medlemmene i IL Pioner fotball

Innkalling til årsmøte i IL Pioner fotball 2020
Styret innkaller herved til årsmøte i IL Pioner fotball.

Årsmøtet avholdes onsdag 13. mai kl. 19.00 på Pioner klubbhus.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mai til pionerfotball@gmail.com.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på epost pionerfotball@gmail.com.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IL Pioner fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IL Pioner fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se «Lov for IL Pioner fotball», vedtatt 29. mars 2016. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Svein Kvalvik på 90745699.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret