Til medlemmene i IL Pioner fotball 05.04.2022, Finnsnes

Innkalling til årsmøte i IL Pioner fotball 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Pioner fotball.

Årsmøtet avholdes torsdag 28. April kl. 19.00. Gjennomføringen av årsmøte blir på Pioner klubbhus.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25. April 2022 til pionerfotball@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på pionerfotball.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IL Pioner fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IL Pioner fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se vedtektene. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Erlend Arctander kontaktes på 93615697.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret