Innkalling til årsmøte onsdag 13. mai kl. 19.00

Til medlemmene i IL Pioner fotball Innkalling til årsmøte i IL Pioner fotball 2020 Styret innkaller herved til årsmøte i IL Pioner fotball. Årsmøtet avholdes onsdag 13. mai kl. 19.00 på Pioner klubbhus. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes...

Årsmøte utsettes

På grunn av coronavirus, utsettes årsmøte på ubestemt tid. Se innkalling for øvrig informasjon: http://www.pionerfotball.no/2020/02/06/innkalling-til-arsmote-2020/ Det må forventes at årsmøte kan bli ytterligere utsatt på grunn av fortløpende restriksjoner og råd fra...