Årsmøte utsettes

På grunn av coronavirus, utsettes årsmøte på ubestemt tid. Se innkalling for øvrig informasjon: http://www.pionerfotball.no/2020/02/06/innkalling-til-arsmote-2020/ Det må forventes at årsmøte kan bli ytterligere utsatt på grunn av fortløpende restriksjoner og råd fra...