Kontaktinfo og styret i Pioner fotball

IL Pioner Fotball

Adresse: Skogenveien 170 9300 FINNSNES Telefon: 93615697 (Erlend Arctander) Epost: pionerfotball@gmail.com

Styret i Pioner fotball består fra  14.mars 2021 av følgende personer:
Erlend Arctander (leder)
Petter Knoph (nestleder)
Beate Moeggen (kasserer)
Camilla Kristoffersen (sportslig leder/barneidrettsansvarlig) 
Trine Kristiansen (Politiattestansvarlig/utleieansvarlig) 

Linn Rognli Hansen (vara)
Stian Ditlevsen (vara)